HỌC VIÊN
NỮ GIỚI

HỌC VIÊN<br/> NỮ GIỚI

GPA
GIẢNG VIÊN

GPA <br/> GIẢNG VIÊN

TOP#24
MBA ĐÔNG Á

TOP#24<br/>MBA ĐÔNG Á

TOP
VIỆT NAM

TOP<br/> VIỆT NAM

CAMPUS
TẠI VIỆT NAM

CAMPUS <br/>TẠI VIỆT NAM

CHẤT LƯỢNG
GIẢNG DẠY

CHẤT LƯỢNG<br/>GIẢNG DẠY
Ngành F&B Việt Nam: Sau cơn mưa trời lại sáng

Ngành F&B Việt Nam: Sau cơn mưa trời lại sáng

VNDirect dự báo ngành thực phẩm đồ uống sẽ phục hồi và có tốc độ tăng trưởng cao hơn kể từ năm 2022., với động lực đến từ việc mở lại các dịch vụ ăn tại chỗ và sự phục hồi của cầu tiêu dùng nội địa.

02
03
"Học với Thầy lớn, chơi với Bạn lớn, hòa mình vào Thực tiễn lớn" - Đó là Triết lý đào tạo để FSB giúp Bạn trở thành những Nhà quản trị có năng lực cạnh tranh trong thời kỷ nguyên số !

Khách Hàng