TS. Bùi Xuân Chung

Ngày đăng: 26/03/2018

Giảng viên Viện Quản trị & Công nghệ FSB / Chuyên gia tư vấn về tài chính Ngân hàng

Trình độ học vấn:

► 2010: Tiến sĩ Chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
► 2005: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
► 1999: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

► 2015 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị & Công nghệ, Đại học FPT
► 2011 – 2014: Tư vấn độc lập, Tư vấn độc lập cho MPI trong xây dựng mô hình công tư trong đầu tư (PPPs) trong đầu tư dự án mua sắm công online
► 2010 – 2012: Giảng viên, Học viện công nghệ thông tin Quốc tế KarROX
► 2006 – 2010: Giảng viên, CALIFORNIA MIRAMAR UNIVERTSITY – CSD
► 2007 – 2012: Phó Ban tài chính kế toán, Quỹ dịch vụ công ích Việt Nam (VTF)
► 2010 – 2011: Tư vấn nội dung tài chính – dự án Financing for PHEL, Ngân Hàng Thế giới – Unit giáo dục
► 2008 – 2012: Giáo viên kiêm giảng, chuyên gia tư vấn tại Trung tâm tư vấn Ngân hàng và tài chính Khoa học (bán thời gian), Đại học kinh tế quốc dân
► 2007 – 2008: Tham gia Hội đồng tư vấn để đánh giá tư vấn chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, Ngân hàng Công thương Việt Nam
► 2008 – 2011: Tư vấn tài chính và hoạt động quản trị, xác định giá trị của công ty (bán thời gian), Công ty cổ phần Viegrid
► 2003 – 2007: Trưởng phòng Tài chính kế toán, NIIC
 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương