TS. Đoàn Thị Thanh Hương

Ngày đăng: 16/07/2018

Trình độ học vấn:

- 2004: Tiến sĩ tài chính ngân hàng Học viện ngân hàng

Kinh nghiệm công tác:

Từ 2017 – nay Giảng viên Viện Quản trị và Công nghệ FSB
Từ T5/2017- nay Giảng viên Trường Đại học Thành Tây
 
Từ T11/2015 đến tháng 5/2017 Phó Giám đốc
 
Trung tâm Vốn Agribank
Từ T2/2009- T11/2015 Phó Giám đốc Sở Giao dịch Agribank
 
Từ T10/2003-T2/2009 Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ Agribank Phó Phòng, Trưởng Phòng, Phó Giám đốc
Từ T12/2000- T10/2003 Công ty Chứng khoán Agribank Chuyên Viên
Từ T12/ 1997- T12/2000 Ban Thông tin tuyên truyền Tiếp Thị Agribank
 
Chuyên Viên
Từ T9/1992- T12/1997 Văn Phòng Tổng Giám đốc Agribank Phó Phòng

 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến