TS. Hoàng Trung Dũng

Ngày đăng: 26/03/2018

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Quản lý thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng/ Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp.

Trình độ học vấn:
- 2009: Tiến sỹ Luật Kinh tế, ĐH Tổng hợp Poitiers, Pháp
- 2004: Thạc sỹ Luật Kinh doanh quốc tế, ĐH Tổng hợp Francois Rabelais de Tours, Pháp
- 2002: Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương HN

Kinh nghiệm công tác:
- 2010 – nay: Quản lý, Thường trực Ủy ban Chiến lược và Nhân sự, Hội đồng quản trị/ Giám đốc thường trực dự án Tái cấu trúc ngân hàng
- 2011 – nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Công ty CP Tư vấn và Thương mại AIDA VN
- 2011 – nay: Giảng viên, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học FPT (FSB)
- 2011 – 2012: Thành viên HĐQT, Công ty CP Quản trị nguồn nhân lực M-Talent, VID Holdings
- 2008 – 2012: Giám đốc khối Quản lý nhân tài, Ngân hàng TMCP Hàng hải VN (Maritime Bank)
- 2006 – 2008: Thành viên HĐQT, Công ty CP Đầu tư, xây dựng và thương mại Phú Hưng
- 2002 – 2006: Giảng viên, ĐH Ngoại thương, HN

Ngoại ngữ: Tiếng Anh thành thạo.
 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương