TS. Nguyễn Khắc Hùng

Ngày đăng: 12/07/2018

Trình độ học vấn:

- 2002: Tiến sĩ Trường ĐH Tổng hợp Manchester, Vương Quốc Anh

Kinh nghiệm công tác:


2012 - nay Viện Trưởng Viện Lãnh đạo và quản lý (LMI – MCAD)
2008 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và Phát triển Quản lý (McaD JSC)
2007 - 2008 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đại Nam
2004 -2006 Ban Hợp tác Quốc Tế Học viện HCQG
2002 -2004 Quản đốc Dự án DANIDA
1983 - 1993 Chuyên viên Đối ngoại Học viện HCQG

 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương