TS. Trịnh Trọng Hùng

Ngày đăng: 12/07/2018

Học vấn:

- 2012: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Tarlac State (Phillipines)
- 2006: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Hàng Hải
- 2009: Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Hải Phòng
- 2002: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Dân lập Hải Phòng.

Chuyên môn & kinh nghiệm:

2014 – nay: Giám đốc Chi nhánh Hà Nội/ Trưởng đại diện khu vực phía Bắc, Công ty TNHH BOSCH Việt Nam
- 2013 -  nay: Giảng viên chính, Viện Quản trị & Công nghệ FSB
- 2011 – nay: Giảng viên thỉnh giảng khoa Kinh tế, Đại học Thăng Long, Đại học Mở
- 2010 - 2014: Giám đốc kinh doanh, Công ty TNHH KONE Việt Nam
- 2006 - 2010: Trưởng phòng bán hàng dự án, Công ty TNHH Sơn JOTUN  Việt Nam
- 2002 – 2006: Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Vật tư, Công ty TNHH SEJIN - VINASHIN. 
 • Bài viết liên quan

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương

 • TS. Ngô Văn Cẩm

  TS. Ngô Văn Cẩm

 • TS. Đoàn Thị Thanh Hương

  TS. Đoàn Thị Thanh Hương

 • TS. Đỗ Tiến Long

  TS. Đỗ Tiến Long