ACADEMIC PROGRAMS

The FPT School of Business & Technology has over 20 years of experience in training in Organizational Management and Business. With thousands of alumni from MBA, MSE, Global MiniMBA, CEO programs, etc.

POSTGRADUATE TRAINING

SENIOR EXECUTIVE MBA (SEMBA)

SEMBA helps executives apply the power of science and technology, harmonizing knowledge, skills, and business operation experience to adapt and excel … LEARN MORE

MASTER OF SOFTWARE ENGINEERING (MSE)

MSE specializes in AI, Big Data, IoT, providing students with knowledge and methods to grasp and master global technology trends … LEARN MORE

LEEDS BECKETT MBA (LBM)

A prestigious and high-quality Master’s program from the top UK University – Leeds Beckett University in collaboration with the School of Business & Technology, FPT University … LEARN MORE

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP (FCCD)

FSB là đối tác đào tạo cho top 10 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Vietjet Air, Dầu khí PVI, VNPT, Viettel, Vietcombank, Điện lực EVN, Vietnam Airlines … và hơn 200 doanh nghiệp khác.

Xem thêm

các khóa đào tạo ngắn hạn

Vinh dự là Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo bình chọn của Eduniversal (2020), FSB tự hào đã triển khai thành công hàng trăm chương trình chuyên sâu về Quản trị – Điều hành – Lãnh đạo

Chương trình đào tạo ngắn hạn

WOULD YOU LIKE SOME ADVICE ON THE COURSES OFFERED BY FSB?