FSB Alumni

Để tiếp nối sứ mệnh “Chung tay đào tạo thế hệ các nhà quản trị thời Kỷ nguyên số, vượt trội và sáng tạo, góp phần thay đổi hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường Quốc tế”, FSB Alumni (Cựu học viên) sẽ giúp các cựu học viên FSB tiếp tục nâng cao và chia sẻ các tri thức quản trị tiên tiến được cập nhật.


Với hơn 5.000 cựu học viên các chương trình sau đại học và hàng chục ngàn lượt học viên các chương trình đào tạo ngắn hạn khác, Văn phòng Quan hệ Cựu học viên (FSB Office of Alumni Relations - OAR) sẽ là điểm gắn kết với các anh/chị cựu học viên, bằng nhiều cách, trên nhiều kênh khác nhau, đảm bảo sự liên lạc thông suốt giữa các cựu học viên với trường cũ của mình.

Các chương trình của OAR được thể hiện thông qua các sự kiện, là sự cập nhật, tư vấn kiến thức, hay chỉ đơn giản là việc cung cấp thông tin cập nhật của trường được 
xuyên suốt. Hy vọng OAR sẽ mang các cựu sinh viên của FSB đến với nhau, cùng cộng tác và chia sẻ, cùng tương hỗ thành công, hay hướng về với trường cũ để kỷ niệm.

Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ suốt đời, cùng có lợi giữa cựu sinh viên với cựu học viên, giữa cựu học viên với trường, và chúng ta cùng thực thi sứ mệnh cao cả của FSB.
 

 • TRẦN PHƯỚC THÀNH - ECOVAX#01

 • ĐỖ HỮU THANH - ECOVAX#01

 • CỰU HỌC VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ECOVAX

 • NGUYỄN KHẢ CHƯƠNG - CXM#01

 • ĐỖ TUẤN ANH - CXM#01

 • TẠ THU LÝ - CXM#01

 • Cựu học viên FSB

 • Cựu học viên Chương trình MBA

 • NGUYỄN HẬU GIANG - LỚP FEM#25CT

 • HUỲNH LÊ KHANH - LỚP FEM#21HCM

 • CAO ĐÌNH HỒNG - LỚP FEM#10CT

 • NGUYỄN HỒNG HẢI - LỚP FEM#30HCM

 • TẠ THỊ KHÁNH LY - FEM#30HCM

 • Á HẬU THỤY VÂN - FEM#15HN

 • TRỊNH QUỐC KHÀNH - LỚP FEM#20HCM

 • NGUYỄN TRUNG KIÊN - LỚP FEM#16HCM


 • Contact Us

  FSB Office of Alumni Relations


  FSB School of Business & Technology, FPT University
  Block C, Viet-Uc Building, My Dinh 1, Nam Tu Liem, HN

  (+84) 024 6287 1828  |  alumni@fsb.edu.vn

   [1] 2