FSB Alumni

Để tiếp nối sứ mệnh “Chung tay đào tạo thế hệ các nhà quản trị thời Kỷ nguyên số, vượt trội và sáng tạo, góp phần thay đổi hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường Quốc tế”, trường FSB sẽ đồng hành cùng cựu học viên tiếp tục nâng cao và chia sẻ tri thức quản trị tiên tiến toàn cầu cập nhật.


Với hơn 5.000 cựu học viên các chương trình sau đại học và hàng chục ngàn lượt học viên các chương trình đào tạo ngắn hạn khác, Văn phòng Quan hệ Cựu học viên (FSB Office of Alumni Relations - OAR) sẽ là điểm gắn kết với các anh/chị cựu học viên, bằng nhiều cách, trên nhiều kênh, đảm bảo có sự liên lạc thông suốt giữa cựu học viên với trường cũ của mình.

Hoạt động OAR được thể hiện thông qua các sự kiện, các hội thảo, các cuộc gặp gỡ, là sự cập nhật, tư vấn kiến thức, hay chỉ đơn giản là việc cung cấp thông tin về Trường được thường xuyên và xuyên suốt.

Hy vọng OAR sẽ mang các cựu sinh viên của FSB đến với nhau, cùng cộng tác và chia sẻ, cùng tương hỗ trải nghiệm để cùng thành công, và hướng về với trường cũ nhiều kỷ niệm.

Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng và phát triển các mối quan hệ này suốt đời, cùng có lợi giữa cựu học viên với học viên đang học, giữa cựu học viên với cựu học viên, giữa cựu học viên với trường, và trên tất cả là cùng nhau thực thi sứ mệnh cao cả trên !CHIA SẺ CỦA MỘT SỐ CỰU HỌC VIÊN 
 

 • ĐOÀN THỊ HỒNG THẮM
  FEM#38CT

 • NGUYỄN NGỌC PHI YẾN
  MicroMBA

 • NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA
  MicroMBA

 • DƯƠNG ĐÌNH VƯƠNG
  FEM#59DN

 • NGUYỄN TRƯỜNG VŨ
  FEM#47HCM

 • LÝ TẤN TÀI
  MicroMBA Cần Thơ

 • HOÀNG HÙNG CƯỜNG
  FEM#41HCM

 • BÙI ĐỨC HUỲNH
  FEM#21HCM

 • NGUYỄN MINH HÙNG
  Digital Marketing For Leaders

 • PHAN HOÀNG NAM
  Digital Marketing For Leaders

 • NGUYỄN HỒNG DUNG
  eCovax#03

 • LÂM BÌNH XUYÊN
  Digital Marketing For Leaders

 • NGÔ MINH HƯƠNG
  eCovax#03

 • NGUYỄN TUẤN ANH
  eCovax#03

 • NGUYỄN TIẾN THÀNH
  eCovax#03

 • CỰU HỌC VIÊN
  Chương trình eCovax


 • Contact Us

  FSB Office of Alumni Relations


  FSB School of Business & Technology, FPT University
  Block C, Viet-Uc Building, My Dinh 1, Nam Tu Liem, HN


  (+84) 0908 323 068  |  alumni@fsb.edu.vn

   [1] 2 3 4