FPT EDUCATION

Tổ chức giáo dục FPT thành lập năm 1999

Là 1 trong những đơn vị thành viên, nắm giữ 1 trong 3 mảng hoạt động cốt lõi của Tập đoàn FPT – Tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực CNTT của Việt Nam.

Tìm hiểu thêm