HỌC VIÊN
NỮ GIỚI

HỌC VIÊN<br/> NỮ GIỚI

GPA
GIẢNG VIÊN

GPA <br/> GIẢNG VIÊN

TOP#24
MBA ĐÔNG Á

TOP#24<br/>MBA ĐÔNG Á

TOP
VIỆT NAM

TOP<br/> VIỆT NAM

CAMPUS
TẠI VIỆT NAM

CAMPUS <br/>TẠI VIỆT NAM
FSB thông báo tổ chức các hội nghị quốc tế về Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) cùng đối tác Ấn Độ

FSB thông báo tổ chức các hội nghị quốc tế về Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) cùng đối tác Ấn Độ

Trong tháng 1-2 năm 2023, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT sẽ cùng 2 đối tác tại Ấn Độ tổ chức các Hội nghị quốc tế nhằm cùng nhau chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về tất cả các khía cạnh của các chiến lược quản lý doanh nghiệp mới nhất nhằm phát triển bền vững.

MSE
03
"Học với Thầy lớn, chơi với Bạn lớn, hòa mình vào Thực tiễn lớn" - Đó là Triết lý đào tạo để FSB giúp Bạn trở thành những Nhà quản trị có năng lực cạnh tranh trong thời kỷ nguyên số !

Khách Hàng