FSB Alumni

Để tiếp nối sứ mệnh “Chung tay đào tạo thế hệ các nhà quản trị thời Kỷ nguyên số, vượt trội và sáng tạo, góp phần thay đổi hình ảnh nền kinh tế Việt Nam trên trường Quốc tế”, FSB Alumni (Cựu học viên) sẽ giúp các cựu học viên FSB tiếp tục nâng cao và chia sẻ các tri thức quản trị tiên tiến được cập nhật.


Với hơn 5.000 cựu học viên các chương trình sau đại học và hàng chục ngàn lượt học viên các chương trình đào tạo ngắn hạn khác, Văn phòng Quan hệ Cựu học viên (Office of Alumni Relations - OAR) sẽ là điểm gắn kết với các anh/chị cựu học viên, bằng nhiều cách, trên nhiều kênh khác nhau, đảm bảo sự liên lạc thông suốt giữa các cựu học viên với trường cũ của mình.

Các chương trình của OAR được thể hiện thông qua các sự kiện, là sự cập nhật, tư vấn kiến thức, hay chỉ đơn giản là việc cung cấp thông tin cập nhật của trường được 
xuyên suốt. Hy vọng OAR sẽ mang các cựu sinh viên của FSB đến với nhau, cùng cộng tác và chia sẻ, cùng tương hỗ thành công, hay hướng về với trường cũ để kỷ niệm.

Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng các mối quan hệ cùng có lợi và suốt đời giữa các cựu sinh viên với cựu học viên, giữa các cựu học viên với trường, và tham gia cùng họ nhằm thực thi sứ mệnh cao cả của FSB.


 


Contact Us

FSB Office of Alumni Relations


FSB School of Business & Technology, FPT University
Block C, Viet-Uc Building, My Dinh 1, Nam Tu Liem, HN

(+84) 024 6287 1828  |  info@fsb.edu.vn

    Chat Facebook
    Youtube