98/100 người học “Quản trị trải nghiệm khách hàng” là lãnh đạo các doanh nghiệp Việt

23/08/2021

Là khoá học cao cấp mới nhất của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT kết hợp cùng Đại học Michigan tổ chức. Chương trình đào tạo “Quản trị trải nghiệm khách hàng” đã nhanh chóng thu hút được nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp lớn trong nước và thành công vang dội.

>> Chi tiết: https://tienphong.vn/98-nguoi-hoc-quan-tri-trai-nghiem-khach-hang-la-lanh-dao-cac-doanh-nghiep-viet-post1362793.tpo