AI, Big Data tạo ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội

10/05/2024

Bạn phải là người kể chuyện hay, hấp dẫn nếu muốn các công cụ AI cung cấp câu trả lời thông minh. Còn nếu muốn biến dữ liệu thành “mỏ vàng” thì cần tuân thủ quy tắc “3 quy”.

>> Chi tiết: https://genk.vn/ai-big-data-tao-ra-co-hoi-lon-cho-doanh-nghiep-va-xa-hoi-20240510150044977.chn