Các mô hình MBA nổi bật dành cho nhà quản lý tại Việt Nam

18/04/2019
Mỗi năm mới đến, quy mô và nhu cầu của thị trường lao động lại thay đổi so với năm trước đó. Sự khác biệt càng lớn hơn qua từng thập niên, đặc biệt trong 2-3 năm trở lại đây. Những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và khoa học đã định hình lại “bức tranh” thị trường lao động; và điều này cũng góp phần thay đổi tư duy của những người mong muốn được học tập nâng cao trình độ.

Không chỉ giúp người học phát triển bản thân, hoàn thiện kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm, làm giàu kiến thức thực tế trong nhiều lĩnh vực như: tài chính, quản trị, nhân sự, chiến lược…, các chương trình MBA uy tín còn mở ra các mối quan hệ mới, củng cố vị trí của các nhà quản lý, giúp phát triển sự nghiệp đối với các nhân viên tiềm năng, hoặc trở thành điểm tựa vững chắc để khởi nghiệp.. Sự khác biệt càng lớn hơn qua từng thập niên, đặc biệt trong 2-3 năm trở lại đây. Những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và khoa học đã định hình lại “bức tranh” thị trường lao động; và điều này cũng góp phần thay đổi tư duy của những người mong muốn được học tập nâng cao trình độ.

>> https://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/cac-mo-hinh-mba-noi-bat-danh-cho-nha-quan-ly-tai-viet-nam-20181016213410342.htm