“CEO – Quản trị điều hành thời VUCA” TP Hà Nội tài trợ 50/100 học phí

10/07/2020

UBND TP. Hà Nội hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp hàng tỷ đồng trước bối cảnh dịch bệnh COVID khi tham gia học quản trị điều hành cao cấp.

Chi tiết: https://soha.vn/ceo-quan-tri-dieu-hanh-thoi-vuca-tp-ha-noi-tai-tro-50-hoc-phi-20200708213530705.htm