Chương trình CEO 2019: Hỗ trợ học bổng tới 40 triệu đồng

20/08/2019
Tham gia chương trình CEO – Quản trị điều hành cao cấp kỷ nguyên 4.0 của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, mỗi học viên sẽ được UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ học bổng cả 2 giai đoạn tại Việt Nam và Singapore.

Chi tiết: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/chuong-trinh-ceo-2019-ho-tro-hoc-bong-toi-65-559463.html