Chương trình MBA của Đại học FPT trang bị kiến thức vượt khủng hoảng

07/09/2020

Để có sức mạnh vượt khủng hoảng dịch Covid-19, nhà quản lý cần tìm hướng vận hành mới cho doanh nghiệp. Những bài học này có thể được tìm thấy trong chương trình MBA của ĐH FPT.

>> Chi tiết: https://zingnews.vn/chuong-trinh-mba-cua-dai-hoc-fpt-trang-bi-kien-thuc-vuot-khung-hoang-post1124546.html