Chuyển đổi số doanh nghiệp phải bắt đầu từ nhận thức

17/05/2022

Theo TS. Phạm Anh Tuấn – Viện phó Viện sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI), doanh nghiệp muốn chuyển đổi số thành công phải có sự chuẩn bị tốt về nhận thức.

>> Chi tiết: https://vnexpress.net/chuyen-doi-so-doanh-nghiep-phai-bat-dau-tu-nhan-thuc-4449308.html