Chuyên gia tiết lộ 6 bước xây dựng trải nghiệm khách hàng xuất sắc

27/06/2023

Tại hội thảo do FSB tổ chức vừa qua, những hiểu biết sâu sắc và bộ công cụ thực chiến nhằm nâng tầm trải nghiệm khách hàng đã được các chuyên gia đầu ngành chia sẻ.

>> Chi tiết: https://cafef.vn/chuyen-gia-tiet-lo-6-buoc-xay-dung-trai-nghiem-khach-hang-xuat-sac-188230626171729162.chn