Cơ hội học tập suốt đời từ Top 25 Chương trình đào tạo MBA tốt nhất Đông Á

04/04/2023

FSB cấp tài khoản học và lấy chứng chỉ miễn phí hàng nghìn khóa trên nền tảng học tập trực tuyến toàn cầu Coursera.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/co-hoi-hoc-tap-suot-doi-tu-top-25-chuong-trinh-dao-tao-mba-tot-nhat-dong-a-20230402143553502.htm