Cơ hội nhận học bổng khủng tổng lên tới hơn 1 tỷ của chương trình MSE

03/04/2019

Sau 2018 chương trình học bổng quy mô lớn được triển khai thành công, Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT tiếp tục tung gói học bổng dành cho chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) năm 2019 với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Đây là năm thứ tư FSB công bố Quỹ học bổng dành cho chương trình đào tạo MSE nhằm…..

>> http://genk.vn/co-hoi-nhan-hon-1-ty-dong-hoc-bong-thac-si-ky-thuat-phan-mem-20190402103551386.chn