Con người hay công nghệ – Đâu mới là yếu tố quyết định thành bại trong chuyển đổi số?

17/05/2022

Khi chuyển đổi số không còn là câu chuyện có hay không, mà chỉ là bây giờ hay bao giờ thì một câu hỏi hóc búa hơn được đặt ra cho các nhà lãnh đạo, rằng đâu mới là yếu tố quyết định thành bại trong quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp?

>> Chi tiết: https://cafebiz.vn/con-nguoi-hay-cong-nghe-dau-moi-la-yeu-to-quyet-dinh-thanh-bai-trong-chuyen-doi-so-20220330172740983.chn