Công bố cuộc thi tìm kiếm lãnh đạo tương lai với tổng giải thưởng hơn 3 tỉ đồng

04/05/2020

FSB đã lựa chọn chủ đề "Lãnh đạo chuyển đổi số và khủng hoảng" làm chủ đề xuyên suốt các vòng thi.

Chi tiết: https://vtv.vn/cong-nghe/cong-bo-cuoc-thi-tim-kiem-lanh-dao-tuong-lai-voi-tong-giai-thuong-hon-3-ti-dong-20200414171731953.htm