CXM – Khoá học cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

29/07/2021

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, ĐH FPT cùng ĐH Michigan Mỹ phối hợp triển khai chương trình "Quản trị trải nghiệm khách hàng – CXM", cấp chứng chỉ quốc tế.

>> Chi tiết: https://vnexpress.net/cxm-khoa-hoc-cap-chung-chi-quoc-te-dau-tien-tai-viet-nam-4272509.html