Đại học FPT đào tạo lãnh đạo chuyển đổi số trong chương trình GxMBA

04/09/2021

Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT vừa ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp GxMBA – "Đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số" với những cải tiến chưa từng có so với các chương trình MBA trước đây tại Việt Nam.

Covid-19 với những diễn biến phức tạp đã đặt các doanh nghiệp vào tình thế "sống còn", hoặc buộc phải nhanh chóng thích nghi và tìm giải pháp để đương đầu với những gián đoạn của thị trường, hoặc sẽ bị cơn khủng hoảng này "nuốt chửng".

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/dai-hoc-fpt-dao-tao-lanh-dao-chuyen-doi-so-trong-chuong-trinh-gxmba-20210831091705969.htm