ĐH FPT khai giảng chương trình MBA Cần Thơ với Master Residence Week

20/08/2019
Khởi động mùa khai giảng, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, ĐH FPT tổ chức Master Residence Week cho học viên chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tại KDL Vạn Phát, TP Cần Thơ.

Chi tiết: https://news.zing.vn/dh-fpt-khai-giang-chuong-trinh-mba-can-tho-voi-master-residence-week-post979194.html?fbclid=IwAR0a0MkjNASg6u-F2RAJ5Nwy0FNqbz60UyWbktV26e95a7–_tJhse3_MXM