DỰ ÁN TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC – TẬP ĐOÀN KIM TÍN

13/06/2018

GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ NHÂN SỰ THEO NĂNG LỰC

Quản trị nhân sự dựa trên năng lực là một xu hướng quản lý nhân sự hiện đại đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Rất nhiều công ty lớn trên thế giới thuộc Fortune 500 đã xây dựng khung năng lực của công ty mình để định hướng cho các hoạt động nhân sự của họ trên toàn thế giới.

Tại sao người ta lại đề cập đến năng lực trong quản trị nhân sự và thế nào là năng lực? Một người có kiến thức cao, có nhiều bằng cấp đã phải là người có năng lực tốt chưa? Thế nào là năng lực cốt lõi của tổ chức?

Với phương pháp tiếp cận nhân sự hiện đại, các công ty luôn tìm cách để phát triển và phát huy một cách hiệu quả nguồn nhân lực của mình. Các nhà quả trị mỗi ngày họ lại phát hiện và mở rộng các yếu tố trong một cá nhân có thể khiến cá nhân đó phát triển được sự nghiệp của mình, và tìm cách để biến các yếu tố đó thành kết quả cụ thể trong công việc tại doanh nghiệp, giúp cả người lao động và doanh nghiệp cùng phát triển và hưởng lợi.

 •  
 • Khái niệm “năng lực” được dùng để bao hàm một cách tổng quan khả năng cần thiết để một người hoàn thành công việc (get done). Vì vậy năng lực có thể bao gồm rộng các yếu tố: kiến thức, kỹ năng, tố chất, tính sẵn lòng, kinh nghiệm,… giúp một người thành công. 
 •  

TRIỂN KHAI KHUNG NĂNG LỰC TẠI KIM TÍN GROUP

Việc triển khai khung năng lực tại Kim Tín group tập trung vào các mục tiêu: 

 • Giúp cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty theo đúng định hướng lãnh đạo, xây dựng tổ chức học hỏi một cách khoa học, bài bản.
 • Thường xuyên đánh giá được năng lực của CBNV trong công ty theo các tiêu chuẩn thống nhất và rõ ràng.
 • Giúp cho cá nhân chủ động phát triển mình theo đúng định hướng của tổ chức, để được đánh giá, được phát huy và đãi ngộ.
 • Đặt nền tảng vững chắc cho tập đoàn nhân rộng các ứng dụng của hệ thống năng lực để có hệ thống quản trị nhân lực mạnh, hiện đại và toàn diện.

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG NĂNG LỰC

Việc áp dụng phương pháp tiếp cận mới, khi được sử dụng một cách hiệu quả sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty, quản lý các cấp và nhân viên.

 • Trong công tác Tuyển dụng, công cụ này có thể sử dụng vào việc Talent Acquisition (competency-based interviews – tập trung vào những năng lực nào mà Cty đang muốn thu hút tài năng của từng vị trí để phỏng vấn hoặc test ứng viên)
 •  
 • Đối với đội ngũ nhân sự hiện có, công cụ này có thể sử dụng cho việc Talent Identification (phát hiện tài năng ngay trong nội bộ – những người có những năng lực vượt trội so với đồng cấp mà những năng lực này công ty đang rất cần thu hút dưới dạng tài năng để phục vụ cho chiến lược phát triển mới). Để chỉ ra được những người có những năng lực vượt trội người khác trong công ty thì sẽ sử dụng bộ từ điển năng lực này để đánh giá GAP năng lực.
 • Ngoài ý nghĩa chuyên môn ra, Kim Tín đang trong giai đoạn chuẩn bị Go-Public, việc xây dựng Bộ từ điển năng lực còn có tác dụng rất tốt trước nhà đầu tư tiềm năng, các cổ đông, người lao động,  giúp nâng cao uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của công ty.
 • Ads: két sắt két bạc chính hãng