FPT có 8 sản phẩm, dịch vụ CNTT được tôn vinh tại Sao Khuê 2019

23/04/2019
Ngày 21/4/2019, lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2019 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) tổ chức thường niên đã được diễn ra tại Hà Nội. Theo công bố, FPT có 8 sản phẩm, dịch vụ ngành phần mềm và công nghệ thông tin nhận danh hiệu này.

>> https://ictnews.vn/cntt/chuyen-doi-so/fpt-co-8-san-pham-dich-vu-cntt-duoc-ton-vinh-tai-sao-khue-2019-181566.ict