“FPT từng kinh doanh rất nhiều mảng, nếu bỏ hết đi chỉ giữ lại một, thì giữ lại thứ gì?”: Ông Hoàng Nam Tiến đưa ra câu trả lời bất ngờ

09/07/2024

FPT vừa được Fortune vinh danh là công ty dịch vụ công nghệ thông tin lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông Hoàng Nam Tiến cho biết trong một cuộc nói chuyện giữa các thành viên của Tập đoàn, đứng trước giả định chỉ giữ lại một mảng của FPT thì giữ lại thứ gì, câu trả lời mà họ thống nhất không phải là công nghệ.

>> Chi tiết: “FPT từng kinh doanh rất nhiều mảng, nếu bỏ hết đi chỉ giữ lại một, thì giữ lại thứ gì?”: Ông Hoàng Nam Tiến đưa ra câu trả lời bất ngờ (cafef.vn)