FSB cùng triển khai chương trình Advanced MiniMBA với ĐH Michigan Hoa Kỳ (UMICH)

17/05/2022

Chương trình Michigan Advanced MiniMBA do Viện Quản trị & Công nghệ FSB hợp tác đào tạo cùng Viện William Davidson trang bị cho người học các phương pháp quản lý đa chức năng theo định dạng tinh hoa và chuyên sâu.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/vien-fsb-hop-tac-chien-luoc-trien-khai-chuong-trinh-advanced-minimba-voi-dai-hoc-michigan-hoa-ky-umich-20220420132337890.htm