FSB đạt thỏa thuận giảng dạy với Chủ tịch hiệp hội “CX of M” Tom Dewitt

29/07/2021

Viện Quản trị & Công nghệ FSB công bố sẽ tổ chức khóa học Quản trị trải nghiệm khách hàng cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/fsb-dat-thoa-thuan-giang-day-voi-chu-tich-hiep-hoi-cx-of-m-tom-dewitt-20210419144916317.htm