FSB hợp tác với trường đại học công lập TOP#3 Hoa Kỳ

17/05/2022

Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Đại học FPT) ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện William Davidson, Đại học Michigan – trường đại học công lập Top#3 Mỹ theo US News.

>> Chi tiết: https://vnexpress.net/vien-fsb-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-cong-lap-top-ba-my-4448209.html