FSB ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với trường đại học của dàn chính khách Mỹ

17/05/2022

Viện Quản trị & Công nghệ FSB đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện William Davidson thuộc Trường Đại học Michigan (Hoa Kỳ).

>> Chi tiết: https://theleader.vn/fsb-ky-thoa-thuan-hop-tac-chien-luoc-voi-truong-dai-hoc-cua-dan-chinh-khach-my-1650902783825.htm