FSB là trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam

16/12/2020

Theo báo cáo năm 2020 mới công bố của Tổ chức Xếp hạng Giáo dục toàn cầu Eduniversal, Viện Quản trị kinh doanh và Công nghệ – FSB được vinh dự trở thành trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam.

>> Chi tiết: https://chungta.vn/kinh-doanh/fsb-la-truong-dao-tao-kinh-doanh-tot-nhat-viet-nam-1131626.html