FSB lần đầu đưa môn Quản trị bản thân vào chương trình đào tạo thạc sĩ

04/05/2020

Dù là doanh nhân hay chuyên gia công nghệ, việc học thạc sĩ không ngoài mục tiêu hướng tới thành công. Khóa học Quản trị bản thân của Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ giúp bạn dễ dàng đạt mục tiêu này.

Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/fsb-lan-dau-dua-mon-quan-tri-ban-than-vao-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-20200426093703746.htm