FSB và diễn giả nổi tiếng triển khai thành công Webinar về lãnh đạo tự chủ

23/08/2021

Sáng ngày 15/8 vừa qua, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã có buổi webinar thành công với hơn 500 người tham dự…

>> Chi tiết: https://tienphong.vn/fsb-va-dien-gia-noi-tieng-trien-khai-thanh-cong-webinar-ve-lanh-dao-tu-chu-post1366736.tpo