FSB vinh danh học viên cao học tiêu biểu Kỳ Spring 2023

14/07/2023

Trong mỗi chương trình đào tạo, luôn có những học viên tiêu biểu, cá nhân không ngừng học hỏi và thể hiện vai trò của nhà quản trị nổi bật trong quá trình theo học tại trường. Nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc này, Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã tổng hợp kết quả học tập và tổ chức vinh danh Kỳ Spring năm 2023 – cơ sở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ, dành cho những học viên tiêu biểu của chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE).
 
FSB xin chúc mừng các học viên có tên trong danh sách khen thưởng dưới đây:

1.    Tại FSB trụ sở Hà Nội

Danh hiệu Best Student of SP Semester 2023/Học viên xuất sắc Nhất kỳ cả 4 miền:
Học viên Đỗ Thị Thanh Thủy (GEM#16HN)

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Ngô Diệu Linh (GEM#16HN)
Học viên Cao Thanh Nam (GEM#13HN)
Học viên Trần Thị Ngọc (GEM#12HN)
Học viên Nguyễn Tuấn Anh (MSE#10HN)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Nguyễn Xuân Cường (MSE#10HN)

Danh hiệu Golden Key Students:
Học viên La Văn Định (GEM#16HN)
Học viên Vũ Minh Tú (GEM#12HN)
Học viên Vũ Thị Thanh Bình (GEM#12HN)
Học viên Đỗ Hải Bình (MSE#10HN)

2.    Tại FSB trụ sở TP Hồ Chí Minh

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Nguyễn Thị Thiền (GXM#02HCM)
Học viên Trần Quốc Minh Nhật (GEM#10HCM)
Học viên Nguyễn Thị Liễu (GEM#11HCM)
Học viên Nguyễn Văn Vũ (MSE#11HCM)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Phạm Văn Khanh (GXM#02HCM)

Học viên Nguyễn Trọng Trí (MSE#11HCM)

Danh hiệu Golden Key Students:
Học viên Phạm Quang Việt (MSE#11HCM)
Học viên Nguyễn Minh Thiên (MSE#11HCM)
Học viên Nguyễn Trương Hoàng Anh (MSE#11HCM)
Học viên Lê Thị Thu Thảo (GXM#02HCM)
Học viên Nguyễn Thiện Ý (GXM#02HCM)
Học viên Trần Đại Phú Quí (GXM#02HCM)

3.    Tại FSB trụ sở Đà Nẵng

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Trần Hà Mỹ Lợi (GEM#09DN)
Học viên Tạ Nguyệt Minh (GEM#14DN)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Trần Đại (GEM#09DN)

Danh hiệu Golden Key Students:
Học viên Nguyễn Thị Mỹ Hằng (GEM#09DN)
Học viên Võ Thị Yến Ngọc (GEM#09DN)

4.    Tại FSB trụ sở Cần Thơ

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Tiền Đại Phong (GEM#08CT)
Học viên Tăng Thanh Trúc (GEM#15CT)

Danh hiệu Golden Key Students:
Học viên Phan Ngọc Thiên Thanh (GEM#08CT)
Học viên Nguyễn Văn Phong (GEM#08CT)
Học viên Nguyễn Thị Bích Thảo (GEM#08CT)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Nguyễn Văn Đoàn (GEM#08CT)

Vinh danh Học viên xuất sắc không chỉ tạo môi trường khích lệ và động lực cho học viên, mà còn là cơ hội để công nhận và tuyên dương những nỗ lực của các cá nhân xuất sắc trong quá trình học tập. Đây là hoạt động thường kỳ/ thường niên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT góp phần xây dựng một cộng đồng học tập tích cực, nơi mà sự cống hiến và thành công được ghi nhận và lan tỏa.

Viện Quản trị & Công nghệ FSB vô cùng trân trọng, đánh giá cao nỗ lực và thành tựu của những học viên xuất sắc. Đồng thời, FSB cũng khích lệ các học viên tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành công trong tương lại, tạo nên một cộng đồng học tập suốt đời, phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội.

Tin FSB