FSB vinh danh học viên cao học tiêu biểu Kỳ Summer 2023

11/11/2023

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã tổ chức vinh danh nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc của chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) và Thạc sĩ Kỹ thuật phần mềm (MSE) Kỳ Summer năm 2023 tại từng trụ sở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Việc tổ chức vinh danh là một cơ hội tuyệt vời để công nhận những nỗ lực và thành tựu xuất sắc của các nhà quản trị trong suốt chương trình đào tạo. Những học viên tiêu biểu không chỉ thể hiện thành tích cao trong các môn học mà còn là những nhà lãnh đạo xuất sắc, có khả năng làm việc nhóm tốt và có sự đóng góp tích cực vào các hoạt động tập thể.

FSB xin chúc mừng các học viên có tên trong danh sách khen thưởng dưới đây:

1. Tại FSB trụ sở Hà Nội
Danh hiệu Golden Key Student:
Học viên Lương Thành Trung (GEM#12HN)
Học viên Vũ Thị Thanh Bình (GEM#12HN)
Học viên Phùng Văn Ngọc (GEM#12HN)
Học viên Thái Thị Ngọc Điệp (GEM#13HN)

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Đỗ Thị Thanh Thủy (GEM#16HN)
Học viên Trịnh Thị Bích Ngọc (GEM#13HN)
Học viên Trần Thị Ngọc (GEM#12HN)
Học viên Đỗ Hải Bình (MSE#10HN)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Lê Thị Thu Huyền (GEM#16HN)
Học viên Nguyễn Tuấn Dũng (GEM#13HN)
Học viên Lưu Thị Lệ Thuý (GEM#12HN)
Học viên Hoàng Thùy Dương (MSE#10HN)

2. Tại FSB trụ sở TP Hồ Chí Minh
Danh hiệu Golden Key Student:
Học viên Lý Phượng Uyên (GEM#11HCM)
Học viên Phan Quốc Cường (GEM#10HCM)
Học viên Lê Trung Kiên (GEM#10HCM)
Học viên Trần Quang Siêu (GEM#11HCM)
Học viên Nguyễn Hoàng Thảo Uyên (GEM#10HCM)
Học viên Trương Thị Lệ Xuân (GEM#11HCM)

Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Lê Thị Tường Vi (GXM#02HCM)
Học viên Phạm Hữu Vinh (GEM#10HCM)
Học viên Hồ Võ Thanh Bình (GEM#11HCM)
Học viên Phạm Xuân Phong (MSE#11HCM)
Học viên Nguyễn Đức Minh Quân (MSE#12HCM)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Nguyễn Phong Yên (GXM#02HCM)
Học viên Nguyễn Hoàng Thảo Uyên (GEM#10HCM)
Học viên Trần Quang Siêu (GEM#11HCM)

3. Tại FSB trụ sở Đà Nẵng
Danh hiệu Best Student of Summer Semester 2023/Học viên xuất sắc Nhất kỳ cả 4 miền:
Học viên Đặng Thị Thanh Thiện (GEM#14DN)
Danh hiệu Golden Key Student:
Học viên Lê Việt Hưng (GEM#14DN)
Học viên Trần Ngọc Bích (GEM#14DN)
Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Lê Đăng Việt Phương (GEM#09DN)
Học viên Tạ Nguyệt Minh (GEM#14DN)
Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Nguyễn Niệm (GEM#09DN)
Học viên Đậu Thị Nhật Thủy (GEM#14DN)
4. Tại FSB trụ sở Cần Thơ
Danh hiệu Golden Key Student:
Học viên Nguyễn Văn Đoàn (GEM#08CT)
Học viên Nguyễn Thị Hồng Ánh (GEM#15CT)
Học viên Lai Hải Lợi (GEM#15CT)
Học viên Phan Lê Thế Định (GEM#15CT)
Danh hiệu Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Học viên Hồ Thanh Cường (GEM#08CT)
Học viên Nguyễn Văn Quý (GEM#15CT)

Danh hiệu The Most Progressive Student/Học viên bứt phá lớp:
Học viên Chu Văn Luân (GEM#15CT)
Vinh danh học viên xuất sắc là một hoạt động quan trọng trong việc xây dựng không chỉ là môi trường học tập tích cực mà còn là một cộng đồng nơi mà sự nỗ lực được ghi nhận và tôn vinh. Việc tổ chức vinh danh thường kỳ/ thường niên vừa góp phần động viên sự cố gắng và thi đua giữa học viên mà còn thúc đẩy tinh thần học thuật và sự đổi mới.Chúc mừng các học viên xuất sắc và hy vọng rằng sự ghi nhận của Viện Quản trị & Công nghệ FSB sẽ tiếp tục là nguồn động viên quý báu không chỉ trên hành trình học tập mà còn vận dụng kiến thức xây dựng sự phát triển bền vững và góp phần vào sự thành công chung của cộng đồng.

Tin FSB