FSB Vinh danh Học viên xuất sắc tiêu biểu Kỳ FALL 2021 – Khu vực Đà Nẵng, Cần Thơ & Hồ Chí Minh

28/03/2022

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã tổng hợp kết quả học tập và tổ chức vinh danh Kỳ Fall năm 2021- khu vực Đà Nẵng & Cần Thơ, dành cho những học viên tiêu biểu của chương trình đào tạo Thạc sĩ.
 
Xin chúc mừng các học viên có tên trong danh sách khen thưởng dưới đây:
 
1. Khu vực Đà Nẵng:
Champion Award/Học viên xuất sắc nhất lớp:
Võ Thành Nhân FEM#59DN

Golden Key students
Vũ Văn Khiêm FEM#59DN
 

The Most Progressive Student/ Học viên Bứt phá (Lớp):
Trần Thanh Nhân FE
M#59DN

 

2. Khu vực Cần Thơ:
Champion Award (Học viên xuất sắc nhất lớp)
Nguyễn Ngọc Thể Trân FEM#60CT
 

Golden Key Students
Đinh Huỳnh Thái Tâm FEM#60CT
Nguyễn Ngọc Thể Trân FEM#60CT
 

The Most Progressive Student (Học viên Bứt phá nhất lớp)
Phạm Trần Bảo Ngọc FEM#60CT

 
3. Khu vực Hồ Chí Minh:

The Most Progressive Student (Học viên Bứt phá nhất lớp)
Phạm Việt Hà FEM#58HCM
Nguyễn Hà Đặng FEM#62HCM

 

 
Champion Award (Học viên xuất sắc nhất lớp)
Phạm Việt Hà FEM#58HCM
Lê Minh Hùng FEM#62HCM

 

 

Vinh danh Học viên xuất sắc tiêu biểu theo học kỳ & hàng năm là hoạt động thường kỳ/thường niên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT. Không chỉ biểu dương những học viên đã có thành tích vượt bậc, BLĐ Viện hi vọng đây cũng là cơ hội để toàn bộ học viên cả 4 campus FSB trên cả nước tiếp tục thi đua rèn luyện và bứt phá trong học tập. FSB luôn trân trọng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các học viên có thể phát huy kiến thức, tài năng cùng lòng nhiệt thành của mình, góp sức vào sự phát triển của quốc gia.
 
Tin FSB