GIẢNG VIÊN

Viện Quản trị và Công nghệ FSB - Đại học FPT với đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước có kiến thức sâu về chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết về đặc thù văn hóa Doanh nhân Việt. Họ có chung chí hướng đưa FSB trở thành trường đào tạo về quản trị hàng đầu Việt Nam, sánh ngang cùng với các trường trong Khu vực và trên Thế giới.

Hướng đào tạo có tính ứng dụng cao, FSB triển khai mô hình kết hợp giảng viên và chuyên gia. Sự tham gia cùng giảng dạy của các CEO thành đạt trong đội ngũ các nhà quản trị Tập đoàn FPT như: Chủ tịch FPT PGS.TS Trương Gia Bình, nguyên CEO FPT TS. Nguyễn Thành Nam, CEO FPT TS. Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT Hoàng Nam Tiến, nguyên Chủ tịch FPT FIS Đỗ Cao Bảo... cùng nhiều nhà điều hành khác trong các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam cũng như trên Thế giới đã làm nên chất lượng và sự khác biệt của các chương trình đào tạo ở FSB hiện nay.
MỘT SỐ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY TẠI FSB
 

 • TS. Nguyễn Thành Trung

  TS. Nguyễn Thành Trung

  Giảng viên Bộ môn Tài chính - Kế toán

 • Ông Đỗ Cao Bảo

  Ông Đỗ Cao Bảo

  Diễn giả, Ủy viên HĐQT Tập đoàn FPT

 • TS. Trần Quang Huy

  TS. Trần Quang Huy

  Giám đốc chương trình Global MiniMBA

 • TS. Phạm Anh Tuấn

  TS. Phạm Anh Tuấn

  Giảng viên Môn Chuyển đổi số (DX)

 • TS. Nguyễn Minh Anh

  TS. Nguyễn Minh Anh

  Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Hà Tuấn Anh

  TS. Hà Tuấn Anh

  Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp

 • PGS-TS Trương Gia Bình

  PGS-TS Trương Gia Bình

  Chủ tịch FPT

 • TS. Trịnh Thanh Bình

  TS. Trịnh Thanh Bình

  Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Bùi Xuân Chung

  TS. Bùi Xuân Chung

  Bộ môn Tài chính - Kế toán

 • TS. Hoàng Trung Dũng

  TS. Hoàng Trung Dũng

  Chủ tịch Kingsman

 • TS. Nguyễn Việt Thắng

  TS. Nguyễn Việt Thắng

  Viện trưởng FSB

 • TS. Hoàng Việt Hà

  TS. Hoàng Việt Hà

  Bộ môn Quản trị Doanh nghiệp

 • TS. Phan Duy Hùng

  TS. Phan Duy Hùng

  Giảng viên ; Chủ nhiệm Chương trình MSE

 • TS. Nguyễn Khắc Hùng

  TS. Nguyễn Khắc Hùng

  Quản trị Doanh nghiệp

 • Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Doanh nhân Hoàng Nam Tiến

  Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học FPT

 • TS. Nguyễn Hồng Phương

  TS. Nguyễn Hồng Phương

  Giám đốc Đào tạo FSB Hồ Chí Minh
  Giảng viên Môn Quản trị Bản thân để thành công

  • [1] 2