Global MiniMBA – hành trình 10 năm đồng hành cùng doanh nhân Việt Nam

10/12/2021

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT cùng khóa học quản trị MiniMBA với lịch sử hình thành – giảng dạy hơn một thập kỷ.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/global-minimba-hanh-trinh-10-nam-dong-hanh-cung-doanh-nhan-viet-nam-20211120134501853.htm