Học bổng 50/100 cho CEO tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu học quản trị doanh nghiệp

07/09/2020

Doanh nghiệp tham gia “CEO – Quản trị doanh nghiệp toàn diện, chuyên nghiệp” được UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trao học bổng 50% học phí từ ngân sách nhà nước.

>> Chi tiết: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/doanh-nhan/hoc-bong-50-cho-ceo-tinh-ba-ria-vung-tau-hoc-quan-tri-doanh-nghiep-657992.html