Học “CEO – Quản trị điều hành thời VUCA” TP Hà Nội tài trợ 50/100 học phí

07/09/2020

TP. Hà Nội hỗ trợ lãnh đạo doanh nghiệp hàng tỷ đồng trước bối cảnh dịch bệnh COVID khi tham gia học quản trị điều hành cao cấp.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-ceo-quan-tri-dieu-hanh-thoi-vuca-tp-ha-noi-tai-tro-50-hoc-phi-20200701175413112.htm