Học MBA thời chuyển đổi số mùa Covid-19

10/07/2020

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tại Việt Nam, hình thức học tập trực tuyến (online) đang được chú trọng triển khai ở hầu hết các bậc học. Chương trình MBA của Viện Quản trị và Công nghệ FSB cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/hoc-mba-thoi-chuyen-doi-so-mua-covid-19-20200508125407224.htm