Hội thảo Việt – Úc về “Nhà lãnh đạo tự chủ” do diễn giả nổi tiếng thế giới dẫn dắt

29/07/2021

Trong thời đại số 4.0, những nhân viên dường như một quả bóng đang căng đến cực hạn, luôn kiệt sức và sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào…

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/hoi-thao-viet-uc-ve-nha-lanh-dao-tu-chu-do-dien-gia-noi-tieng-the-gioi-dan-dat-20210723211902504.htm