Hơn 500 người tham dự Hội thảo Việt – Úc về nhà lãnh đạo tự chủ

23/08/2021
Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã tổ chức thành công buổi webinar "Nhà lãnh đạo tự chủ" với số lượng người tham dự "khủng" hôm 15/8 vừa qua.