Khóa học Global MiniMBA – nâng tầm vị thế nhà lãnh đạo Việt

08/10/2021

Tiên phong về công nghệ học trực tuyến trong đào tạo và giảng dạy, khóa học Global MiniMBA của Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các C-level v.v…

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/khoa-hoc-global-minimba-nang-tam-vi-the-nha-lanh-dao-viet-20211001182450102.htm