Kinh tế Việt Nam 2022 qua các con số

03/01/2023

Bất chấp biến động trong và ngoài nước, kinh tế Việt Nam phục hồi với mức tăng GDP 8,02%, cao nhất 12 năm.