Kinh tế Việt Nam 4 tháng đầu năm

02/05/2024

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,4 tỉ USD. Ảnh: TL

Bức tranh kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng so với cùng kỳ, cán cân thương mại duy trì xuất siêu với 8,4 tỉ USD. Trong tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỉ USD, giảm 5,2% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 15%; nhập khẩu tăng 15,4%.

4 tháng đầu năm 2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 41,6 tỉ USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 4/2024 ước đạt 522,1 nghìn tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.062,3 nghìn tỉ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước. Bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Chỉ số giá vàng tháng 4/2024 tăng 6,95% so với tháng trước; tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 4 tháng đầu năm 2024 tăng 20,75%.

Nguồn: NCĐT