Làm chủ năng lực quản trị trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

02/05/2024

Đứng trước những tác động khó lường được tạo ra bởi xu thế bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), trang bị kiến thức và kỹ năng về AI là con đường có thể giúp các nhà quản trị thành công trong sự nghiệp.

>> Chi tiết: https://dantri.com.vn/giao-duc/lam-chu-nang-luc-quan-tri-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-20240425223615263.htm